• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Orła Białego w Augustówce

 GodĹ‚o PolskiBiuletyn informacji publicznej BIP

ETR Tekst łatwy do czytania2  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce mieści się przy ul. Kolejowa 2, 08-445 Osieck.

Wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji jest dyrektor zespołu.

Budynek piętrowy nie jest w pełni dostosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się.

Budynek zespołu nie jest wyposażony w system informacji głosowej, pętlę indukcjyne itp.

Do zespołu może wejść osoba z psem asystującym.

W zespole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-lin