• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Orła Białego w Augustówce

 GodĹ‚o PolskiBiuletyn informacji publicznej BIP

W roku 1945 na zebraniu wiejskim został wysunięty wniosek przez sołtysa wsi Augustówka pana Józefa Sokoła o potrzebie budowy szkoły. Powołano Komitet Budowy Szkoły, w skład którego weszli:

 1. Józef Sokół
 2. Władysław Rosłaniec
 3. Jan Możdżonek
 4. Jan Sybilski
 5. Józef Witak
 6. Piotr Grzegrzółka.

Wydział Oświaty w Garwolinie sprzeciwił się wydaniu zezwolenia na budowę szkoły. Komitet postanowił sporządzić plan na budowę Domu Ludowego. Tak więc szkoła była budowana jako Dom Ludowy. Wiele prac przy budowie szkoły wykonali mieszkańcy w czynie społecznym. Pomimo wielu trudności w 1957 roku została ukończona budowa szkoły.

Od 1 września 1958 roku budynek zaczął rozbrzmiewać radosnym gwarem dzieci. Wówczas była to szkoła czteroklasowa, która miała do swojej dyspozycji dwie sale lekcyjne.

Pierwszą nauczycielką, która podjęła w niej pracę była pani Aniela Nowicka.

Szkoła początkowo była filią szkoły w Jaźwinach. Dzięki staraniom Komitetu Rodzicielskiego i nauczycielki, szkoła usamodzielniła się. Kierowniczką szkoły została pani Aniela Nowicka. Z jej inicjatywy powstał zespół artystyczny, który występował nie tylko dla mieszkańców wsi, ale także gminy i powiatu.

W 1967 roku kierowniczka szkoły pani Aniela Nowicka przeszła na emeryturę, a jej funkcje przejęła pani Aniceta Syga.

Dnia 26 marca 1969 roku na zebraniu wiejskim zwołanym przez Komitet Rodzicielski, którego przewodniczącym był pan Jan Sybilski, został wybrany Komitet Rozbudowy Szkoły, w skład którego weszli:

 1. Jan Sybilski
 2. Jan Przybysz
 3. Jan Grzegrzółka
 4. Stanisław Piętka.

Zadaniem powołanego Komitetu było przygotowanie w czynie społecznym dodatkowych trzech sal lekcyjnych, co było warunkiem Wydziału Oświaty w Garwolinie podniesienia stopnia organizacyjnego szkoły. W ciągu wakacji szkoła została przygotowana do zajęć.

Od 1 września 1969 roku w siedmiu klasach uczyło się 111 uczniów.

Szkoła rozpoczęła pracę w bardzo trudnych warunkach, brakowało pomocy naukowych i sprzętu szkolnego. Dzięki pomocy Rady Narodowej w Pilawie i Wydziału Oświaty i sprzęt.

W roku szkolnym 1970/1971 szkoła stała się pełną szkołą ośmioklasową. Dyrektorem nadal była pani Aniceta Syga, która w 1991roku odeszła na emeryturę ,a funkcję dyrektora zaczęła pełnić pani Halina Grzegrzółka.

W roku 1992 pani dyrektor Halina Grzegrzółka rozpoczęła starania o budowę nowej szkoły na miarę XXI wieku. Nawiązała ścisłą współpracę z rodzicami, którzy poparli jej wysiłki w tym kierunku. Został powołany kolejny Komitet Budowy Szkoły w skład którego weszli:

 1. Jan Borutha
 2. Mieczysław Rosłaniec
 3. Małgorzata Młot
 4. Maria Żurawska
 5. Halina Jurewicz
 6. Jacek Dydek.

Wśród mieszkańców Augustówki zbierano fundusze na zakup działki pod budowę nowej szkoły. We wrześniu 1997 roku Rada Gminy w Osiecku podjęła decyzję w sprawie rozpoczęcia tej inwestycji. W 1998 roku wykonano „stan zerowy”, czyli fundamenty pod nową szkołę. W tym samym roku w związku z wprowadzeniem reformy oświatowej władze gminy wstrzymały budowę szkoły.

W roku szkolnym 1999/2000 skład Komitetu Budowy Szkoły uległ zmianie. Nową przewodniczącą została pani Małgorzata Młot. Pozostali członkowie to:

 1. Sławomir Mazek
 2. Halina Jurewicz
 3. Bogusław Grzegrzółka
 4. Sławomir Ćwiek
 5. Danuta Łagowska
 6. Urszula Rzepecka

W lipcu 1999 roku ponownie ruszyła budowa nowego budynku szkoły. Plac budowy z dnia na dzień zmieniał się, powstały mury parteru, a później piętra. W tym samym roku wykonano konstrukcję dachu oraz jego pokrycie blachą.

Budynek szkoły do 2004 roku pozostawał w stanie surowym otwartym. W 2004 roku rozpoczęto prace wykończeniowe. Budynek przekazano do użytku w dniu 28 grudnia 2004 roku. W ostatnim dniu 2004 roku przeniesiono sprzęt i pomoce dydaktyczne.

2 stycznia 2005 roku uczniowie rozpoczęli naukę w nowej szkole.

Dnia 12 marca 2005 roku świadkami uroczystego otwarcia i poświęcenia nowego budynku szkoły byli:

 1. Pan Ryszard Raczyński – Mazowiecki Kurator Oświaty
 2. Pan Janusz Piechociński – Poseł na Sejm RP
 3. Ksiądz Kanonik Stanisław Bieńko – Proboszcz Parafii Osieck
 4. Ksiądz Prałat Eugeniusz Matyska
 5. Pan Grzegorz Kurkowski – Radny Powiatu Otwockiego
 6. Pani Teresa Nowak – Przewodnicząca Rady Gminy w Osiecku
 7. Pan Władysław Marek Lasocki – Wójt Gminy Osieck
 8. Radni Rady Gminy w Osiecku
 9. Pani Wanda Sitkiewicz – dyrektor  Gimnazjum w Osiecku
 10. Pani Hanna Barejko – dyrektor  Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku
 11. Pani Barbara Przybysz – zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiecku
 12. Pan Paweł Drembkowski – dyrektor Fundacji Otwarta Gmina
 13. Dyrektorzy i Kierownicy zaprzyjaźnionych instytucji: Banku, Ośrodka Zdrowia, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,      Straży Pożarnej, Świetlicy Środowiskowej
 14. Przyjaciele szkoły
 15. Rada Rodziców
 16. Rada Pedagogiczna, nauczyciele emeryci
 17. Uczniowie

Spełniło się marzenie nauczycieli, uczniów i mieszkańców Augustówki. Mamy szkołę na miarę XXI wieku.

W 2008 roku rozpoczęły się starania mające na celu wykorzystanie części niezagospodarowanej szkoły na przedszkole. W dniu 1.10.2008 r. obiekt został przyjęty do użytku. Rozpoczęły się zapisy do przedszkola, które służy mieszkańcom do dziś.

Rok 2009 przyniósł ważne chwile w historii szkoły. Dzień 31 maja 2009 wpisał się jako jeden z najważniejszych. Mszą i poświęceniem sztandaru w kościele parafialnym w Osiecku rozpoczęły się uroczystości obchodów 50-lecia Szkoły Podstawowej w Augustówce.

Swoją obecnością zaszczycili nas następujący goście:

 1. Pani Bożena Żelazowska – dyrektor Departamentu Kultury Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
 2. Pan wizytator Jerzy Pawłowski – reprezentujący Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 3. Pan Marek Lasocki – Wójt gminy Osieck
 4. Pani Anna Płatek – Przewodnicząca Rady Gminy Osieck
 5. Ksiądz Kanonik Stanisław Bieńko – Proboszcz Parafii Osieck
 6. Ksiądz Prałat Eugeniusz Matyska
 7. Pani Joanna Pszonek – Skarbnik Rady Gminy Osieck
 8. Radni Gminy Osieck
 9. Pani Wanda Sitkiewicz – dyrektor Gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Osiecku
 10. Pani Hanna Barejko – dyrektor Szkoły Podstawowej im.       Powstańców Styczniowych w Osiecku
 11. Pani Elżbieta Milczarek – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sobieniach Jeziorach
 12. Pani Małgorzata Węgiel – dyrektor Przedszkola w Augustówce
 13. Pani Jolanta Jaroń-Mikołajczuk – kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osiecku
 14. Pani Elżbieta Łubian – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku
 15. Pani Elżbieta Lasocka – kierownik Świetlicy Środowiskowej
 16. Pani Bożena Kołodziejak – sołtys Augustówki
 17. Przyjaciele szkoły a wśród nich Pani Barbara Szeling i Pani Marianna Winiarek
 18. Członkowie Komitetu Budowy Szkoły
 19. Byli nauczyciele i pracownicy szkoły – Pani Aniceta Syga, Pani Jadwiga Bylinka, Pani Grażyna Klejnowska, Pani Eugenia Rosłaniec

W 2010 roku szkoła realizowała projekt   pt. „Poprawa warunków funkcjonowania otoczenia Szkoły Podstawowej jako centrum integracji społecznej i wzmacniania więzi międzypokoleniowych wśród mieszkańców   w tym poprzez urządzenie i wyposażenie ogólnodostępnego placu zabaw”. Rezultatem jest ogólnodostępny plac zabaw   i utwardzony plac apelowy.

W 2014 roku na terenie szkoły realizowany był projekt pod hasłem „Czas na zdrowie” finansowany przez firmę AkzoNobel.   W projekcie uczestniczyli pracownicy AkzoNobel, rodzice uczniów, członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Augustówki i Okolic oraz władze gminy Osieck. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu udało się wykonać liczne prace ziemne i porządkowe na terenie szkoły. Powstało m.in. boisko do siatkówki plażowej, miejsce na ognisko, ławeczki, wymieniono ogrodzenie i posadzono rośliny na szkolnym terenie.

W 2015 roku szkoła przystąpiła do edycji konkursu pod patronatem „Kumulacja Dobrej Woli”. W ramach niej realizowano projekt „Polubię świetlicę – Świetlica marzeń” pod patronatem i współfinansowaniem fundacji LOTTO MILION MARZEŃ.W wyniku wspólnych działań fundacji i rodziców naszych dzieci sala zaadoptowana wcześniej na świetlicę zyskała nowy, atrakcyjny wygląd jako „Nasza Świetlica Marzeń”

Nasza szkoła bierze udział w realizacji projektów ogólnopolskich i rządowych, które podnoszą atrakcyjność oferty edukacyjnej i przyczyniają się do poprawy warunków nauki.

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook