• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Orła Białego w Augustówce

 GodĹ‚o PolskiBiuletyn informacji publicznej BIP

Dyrektor Szkoły – Małgorzata Szostak

Nauczyciel wychowania przedszkolnego:

 • Urszula Witak

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

 • Milena Czajka-Stoń
 • Grażyna Piesio
 • Danuta Wawer

Nauczyciel języka polskiego:

 • Mariola Gałązka
 • Małgorzata Szostak

Nauczyciele matematyki i informatyki:

 • Damian Osenka

Nauczyciel języka angielskiego:

 • Weronika Golewska

Nauczyciel języka niemieckiego:

 • Milena Czajka-Stoń

Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania fizycznego:

 • Jolanta Czernik

Nauczyciele wychowania fizycznego

 • Jolanta Czernik
 • Grażyna Piesio

Nauczyciel chemii i fizyki:

 • Justyna Łykus

Nauczyciel biologii, przyrody:

 • Agnieszka Sowińska

Nauczyciel geografii:

 • Agnieszka Sowińska

Nauczyciele religii:

 • Witold Jałocha
 • ks. Daniel Wojciechowski

Nauczyciel doradztwa zawodowego:

 • Katarzyna Szostak

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa:

 • Katarzyna Barcikowska-Żaczek

Nauczyciel – bibliotekarz:

 • Agnieszka Zawadka

Pedagog szkolny, pedagog specjalny, logopeda:

 • Kinga Jesiotr

 Nauczyciel wychowania do życzia w rodzinie:

 • Joanna Zielińska

Nauczyciel wspomagający:

 • Joanna Zielińska
 • Magda Koszewska