• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Orła Białego w Augustówce

 GodĹ‚o PolskiBiuletyn informacji publicznej BIP

60 lat minęło …

blob 1 

9 czerwca 2019 r. świętowaliśmy jubileusz 60—lecia powstania Szkoły Podstawowej w Augustówce.

W tym niezwykłym dla nas dniu została uroczyście odsłonięta tablica pamiątkowa przez Panią Karolinę Zowczak – Wójta Gminy Osieck i poświęcona przez ks. Krzysztofa Samsel – proboszcza parafii Osieck.

Tego dnia naszej szkole zostało nadane imię Orła Białego.

Akt nadania odczytała Pani Irena Hulisz – Przewodnicząca Rady Gminy.

Pani Bożena Żelazowska – Przewodnicząca Komisji Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy Zagranicznej w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego wręczyła Szkole Podstawowej im. Orła Białego Medal pamiątkowy PRO MASOVIA.

Dyplomy uznania z rąk Pani Bożeny Żelazowskiej odebrały: Pani Halina Grzegrzółka – dyrektor szkoły, Pani Jolanta Czernik i Pani Małgorzata Szostak – nauczyciele obecnie pracujący w szkole, Pani Aniceta Syga – emerytowany dyrektor, Pani Jadwiga Bylinka – emerytowany nauczyciel.

Gratulacje na ręce Pani Dyrektor składali również Pan Krzysztof Kłósek- Wicestarosta Powiatu Otwockiego, Pani Karolina Zowczak – Wójt Gminy Osieck, Pani Irena Hulisz – Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Halina Poszytek – Prezes ZNP w Garwolinie, Pani Hanna Barejko – dyrektor Zespołu Szkół w Osiecku, Pani Małgorzata Ostałowska-Tracz – dyrektor Publicznego Przedszkola w Sobienkach, ksiądz kanonik Stanisław Bieńko.

Oprawę artystyczną przygotowali uczniowie pod kierownictwem nauczycieli: Pani Małgorzaty Szostak, Pani Jolanty Czernik, Pani Agnieszki Sowińskiej i Pani Urszuli Witak.

Po części artystycznej Pani Dyrektor zaprosiła gości na poczęstunek oraz zwiedzanie murów szkoły. Można było wpisać się do kroniki pamiątkowej, obejrzeć plansze ze zdjęciami absolwentów a taśma filmowa z migawkami z życia szkoły przypomniała zebranym gościom najwspanialsze szkolne chwile.

Dziękujemy wszystkim przybyłym za to, że zechcieli świętować razem z mani.

Dziękujemy również uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za trud włożony w przygotowanie tak przepięknej uroczystości.

Do zobaczenia przy okazji kolejnych jubileuszy. 

 

blob